Lisätietoja

 

 

Apua perusterveydenhuollosta

Omatoimisesti laihduttaminen ja tuloksissa pysyminen on mahdollista, iso osa laihduttaakin ilman ammattilaisten tukea (1). Parhaat tulokset on kuitenkin saavutettu, jos fyysiseen aktiivisuuteen ja ruokavalioon on saatu ohjausta, neuvontaa tai vertaistukea (2).

Käytännössä painonpudotus elintapahoitona hoidetaan usein ryhmähoitoina perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa, jolloin hoidosta vastaa yleensä moniammatillinen hoitotiimi. Käytännön toteutuksen koordinoi terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lisäksi hoitotiimiin kuuluvat lääkäri, ravitsemusterapeutti tai -suunnittelija ja mahdollisuuksien mukaan myös psykologi ja fysioterapeutti tai liikunnan asiantuntija. Osa asiakkaista voidaan ohjata terveydenhuollon ulkopuolella toimiviin ryhmiin (3).

Luotettavia tiedonlähteitä

Painonhallintaan on olemassa lukuisia eri tapoja, joista voi lukea mm. kirjoista, oppaista, lehdistä ja internetistä. Tärkeää onkin löytää itselle se sopiva ja toimiva tapa (4).

Tietoverkkojen kautta tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, mutta on tärkeää erottaa luotettavat ja asiantuntevat lähteet. Internetissä on myös monia ohjelmia, joiden avulla asiakas voi aloittaa esimerkiksi painon pudottamisen. Ohjelmissa voi olla mahdollista saada palautetta, ohjeita ja neuvoja sekä suunnitella elämäntapamuutosta. Internetsivustoilla on myös testejä, joilla voi esimerkiksi arvioida elintapoja, sairastumisriskiä, ruoan laatua tai määrää sekä liikunnan riittävyyttä. Internetin Internetin palveluista luotettavia ovat esimerkiksi kalorilaskentaan ja ruoanlaadun arvioimiseen Kalorilaskuri, Kiloklubi ja Keventäjät (5, 6).

Luottavaa tietoa löytyy terveydenhuollossa käytettävistä Käypä hoito -suosituksista (7).
Käypä hoito -suosituksen potilasversio polvi- ja lonkkanivelrikosta: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00064&suositusid=hoi50054
Käypä hoito -suosituksen potilasversio laihdutuksesta ja painonpudotuksesta: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00017&suositusid=hoi24010

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivustolla on koottuna tietoa elintavoista ja ravitsemuksesta: https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus

Avoimet HUS Painonhallintatalon sivut tarjoavat runsaasti luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa asiaa painonhallinnan tueksi: https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta

LÄHTEET:

1 Mustajoki, P. 2015. Omatoiminen elintapojen muuttaminen. Teoksessa K. Pietiläinen, P. Mustajoki & P. Borg (toim.) Lihavuus. Helsinki: Duodecim, 194.

2 Brosseau, L., Wells, G., Tugwell, Peter, Egan, M., Dubouloz, C-J et al. 2011. Management of Osteoarthritis in Adults Who Are Obese or Overweigh. Physical Therapy. Vol 91, No 6. ProQuest Central. Viitattu 10.10.2015.
http://search.proquest.com.nelli.laurea.fi/pqcentral/docview/871130578/fulltextPDF/35AC40A658374F0CPQ/18?accountid=12003

3 Duodecim. Käypä hoito. 2013. Lihavuus (aikuiset). Viitattu 10.7.2015.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi24010

4 Borg P. 2007. Rentoa painonhallintaa. Helsinki: Otava.

5 Kyngäs, H. & Hentinen, M. 2008. Hoitoon sitoutuminen ja hoitotyö. Porvoo; Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

6 Borg, P. 2015. Omatoimisten elintapamuutosten onnistuminen. Teoksessa K. Pietiläinen, P. Mustajoki & P. Borg (toim.) Lihavuus. Helsinki: Duodecim, 203 – 206.

7 Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Partamies, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T. 2013. Kliininen hoitotyö. Helsinki: SanomaPro.

Duodecim. Käypä hoito –suositukset. Potilasversiot. Viitattu 31.12.2015.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut