Normaali aihe Uusi mahdollisuus nivelrikon havaitsemiseen (Luettu 7 204 kertaa)
Hallinnoija
Nivelklubin administraattori
*****
PoissaViestejä: 679
Liittynyt: 05.12.2002
Uusi mahdollisuus nivelrikon havaitsemiseen
01.02.2007 klo 16:03:07
Tulosta viesti  
FM Simo Saarakkalan väitös

Uusi ultraäänimenetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen

Nivelrikko on yleisin krooninen nivelsairaus. Nivelrikkoa esiintyy yleisimmin lonkassa, polvessa sekä selkärangan ja käden nivelissä. Nivelrikon tavallisimmat oireet ovat kipu ja jäykkyys niveltä liikutettaessa esimerkiksi portaissa kävellessä. Kun sairaus etenee pidemmälle nivelen liikkuvuus ja ihmisen toimintakyky vähitellen huononevat.

Tällä hetkellä nivelrikon riittävän varhainen toteaminen ei ole mahdollista eikä pitkälle edenneeseen nivelrikkoon ole olemassa parantavaa hoitoa. Yleisin hoitomuoto on kivun lievitys kipulääkkeillä ja nivelen käytön rajoittaminen. Vaikeassa nivelrikossa joudutaan turvautumaan keinonivelen asennukseen. Silloin kun nivelrustovaurio on syntynyt nopeasti esimerkiksi vamman seurauksena ja rajoittuu nivelessä paikallisesti pienelle alueelle, on myös mahdollista suorittaa kirurginen rustokorjausleikkaus, missä vain vaurioitunut osa kudoksesta korjataan.

Nivelrikko todetaan yleensä röntgenkuvan, magneettikuvan tai niveltähystyksen perusteella. Valitettavasti näillä menetelmillä havaitaan vasta varsin pitkälle edennyt nivelrustovaurio.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusi ultraääneen perustuva menetelmä nivelrikon varhaiseen toteamiseen. Ultraäänimenetelmällä on mahdollista saada tarkkaa tietoa nivelruston ja rustonalaisen luun rakenteesta ja mekaanisista ominaisuuksista. Laboratoriomittauksissa käytettiin naudan nivelrustonäytteitä. Mittaustuloksista laskettiin fysikaalisia nivelruston akustisia ja mekaanisia ominaisuuksia kuvaavia suureita. Erityisen lupaavaksi osoittautui uusi menetelmä nivelruston pinnankarheuden määrittämiseen ultraäänikuvasta. Vertailumenetelminä käytettiin nivelruston mekaanista testausta, biokemiallisia analyysejä sekä mikroskooppitekniikoita.

Tulokset osoittavat, että ultraäänimenetelmällä voidaan ennustaa nivelruston mekaanisia ominaisuuksia, biokemiallista koostumusta sekä kudoksen rakennekomponenttien määrää. Ultraäänellä voidaan havaita nivelrikolle tunnusomaiset rustokudosmuutokset jo ennen silmin havaittavia rappeumamuutoksia. Näin varhaisia kudosmuutoksia ei ole mahdollista havaita nykyisillä sairaalakäytössä olevilla menetelmillä.

Tässä väitöskirjatyössä kehitettyä uuttaa menetelmää on tarkoitus soveltaa kliiniseen nivelrikkodiagnostiikkaan. Tavoitteena on kehittää niveltähystyksen yhteydessä käytettävä laitteisto, joka voisi merkittävästi aikaistaa ja tarkentaa nivelrikon toteamista. Väitöskirjatyössä kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää myös nivelruston laadun seurannassa rustokorjausleikkausten jälkeen tai esimerkiksi nivelrikon lääkehoidon aikana.

Lisätietoja:
FM Simo Saarakkala
Kliinisen radiologian osasto, Kuopion yliopistollinen sairaala
puh. 044 717 4390 (työ), 050 574 6681 (koti)
sähköposti: simo.saarakkala@uku.fi
  
Sivun alkuun
WWW  
IP kirjattu