Uutiset

2014, 04.11.2014 | niveltieto

Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

Maatalousyrittäjille myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat 60 miljoonan euron luokkaa viideltä vuodelta, ja henkilövuosia menetetään yli 6 800. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien yleisyys työkyvyttömyyseläkkeiden syynä maatalousyrittäjillä ja heistä erityisesti naisilla johtuu fyysisesti kuormittavista työolosuhteista ja sukupuolittuneesta työnjaosta.

– Mielenterveyden häiriöiden vähäisyys saattaa selittyä sillä, että niiden diagnosointi on maataloudessa vaikeampaa kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksilla, arvelee erikoistutkija Risto Rautiainen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä.

Työkyvyttömyyden syihin kannattaa puuttua varhain
 
Maatalousalalla varhainen puuttuminen alkaviin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja mielenterveysongelmiin esimerkiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollossa on sekä taloudellisesti että inhimillisesti perusteltua. Erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntymiseen liittyy työhön, yksilön ominaisuuksiin ja elintapoihin liittyviä seikkoja, joista osaa voidaan muuttaa neuvonnan keinoin.

Torjuntatoimenpiteiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää tietoa siitä, miten työkyvyttömyyseläkkeet jakautuvat eri tuotantosuuntia, työolosuhteita ja elintapoja edustavien maatalousyrittäjien kesken.

Tietoa koulutuksen ja tutkimuksen kautta

Maatalousyrittäjien ammatillisessa ja jatkokoulutuksessa tulee korostaa ergonomisia työtapoja, välineiden ja menetelmien käytettävyyttä ja työympäristön turvallisuutta. Alalla tarvitaan maatalousyritysten työympäristön ja -menetelmien määrätietoista kehittämistä sellaisiksi, että raskas ruumiillinen työ tai toistotyö sekä muut työperäisiä altisteet vähenevät. Tämä edellyttää muun muassa tutkimuksen ja laitevalmistajien välistä yhteistyötä.

Nykyaikaiset työskentelyolosuhteet, joissa työ on vaihtelevaa ja mielekästä, voivat vahvistaa maatalousyrittäjien fyysistä ja henkistä työkykyä sekä siten vahvistaa ja pidentää maatalousyrittäjien työuria.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n hallinnoima ja yhteistyössä TTS Työtehoseuran kanssa toteuttama Maaura-hanke tuotti uutta tietoa maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeiden lääketieteellisistä syistä, kustannuksista ja menetetyistä henkilövuosista. Pääosa hankkeesta rahoitettiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla.

Hankkeen tulokset on julkaistu MTT Raportti-sarjan numerossa 144, jonka voi ladata täältä

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, www.mtt.fi. 1.1.2015 MTT yhdistyy Metsäntutkimuslaitos Metlan, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastopalveluiden kanssa Luonnonvarakeskukseksi, www.luonnonvarakeskus.fi

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.