Hallitus

Suomen Nivelyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, vähintään neljästä tai enintään kahdeksasta hallituksen jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi, ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan joka vuosi syyskokouksen yhteydessä.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä Suomen Nivelyhdistyksessä, ota yhteys yhdistyksen puheenjohtaja Sisko Seppään, puh. 050 563 8685, sisko.seppa@nivel.fi.

Hallitus 2018 (vuoden 2019 kuva päivitetään kevään 2019 aikana)

 
.

 

Kuvassa Suomen Nivelyhdistyksen hallitus 2018. Kuvassa vasemmalta alkaen: Esko Kaartinen, Raija Malmivaara, Tuula Pöntinen, Kirsi Lindqvist (varajäsen), Mirja Kaartinen, Sisko Seppä pj, Heikki Multaharju, Kirsti Silván (varajäsen, edessä), Kirsti Niemelä ja Raija Rapo. Kuvasta puuttuu Anna-Liisa Kelamo.
 

Nivelpiirit

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.